Reinigen en filteren

Om op onderhoudskosten te besparen, de bodem tegen verontreiniging te beschermen en het functioneren van de achterliggende infiltratievoorziening te garanderen is het filteren en/of reinigen van regenwater een Pré.

Praktijkonderzoek toont aan dat afvloeiend hemelwater is verontreinigd met microverontreinigingen (zoals PAK's en zware metalen), lichte vloeistoffen en zeer fijne deeltjes (< 0,06 mm) en zand (> 0,06 mm)

Een goed gedimensioneerd systeem reduceert het negatieve effect van de verontreiniging op het milieu en kan de functionaliteit van duurzame stedelijke afwateringssystemen verbeteren, bijv. doordat verstopping als gevolg van fijne deeltjes wordt voorkomen. Het vermindert de onderhoudsbehoefte en garandeert de rentabiliteit en duurzaamheid van de investering.

Bekijk onze reiniging en filtering

reinigen-hemelwater-Frankische-SediPipe-frelu-kunststoffen
SediSubstrator-XL-Frelu-Kunststoffen
zwaar-verkeersbelastbaar-SediPipe-Level-Frelu-Kunststoffen

Vraag vrijblijvend meer informatie aan