SediPipe Level / L / L-plus

Innovatieve zuivering van regenwater

Bovengronds zijn duurzame materialen en bouwmethodes al flink ingeburgerd. Maar er ook op gebied van afwatering en rioleringswerken wordt steeds meer ingezet op duurzame systemen. Hiermee bedoelen we producten en materialen die ontworpen met oog op een langere levensduur én tegelijk verontreiniging tegengaan. SediPipe van de Duitse fabrikant Fränkische is zo’n innovatief systeem. Het beschermt infiltratiebekkens tegen het langzaam dichtslibben en vrijwaart de bodem van systematische verontreining.

Frelu Kunststoffen B.V. is importeur van Fränkische!

SediPipe: beschermt bodem én infiltratiebekken

Het SediPipe-buizensysteem maakt gebruik van efficiënte (gepatenteerde) stromingsremmers. Deze filteren alle mogelijke bezinksels, zoals zand en gebonden afvalstoffen als olie en PAK’s, uit regenwater vóór deze in het infiltratiesysteem terechtkomen. Het unieke SediPipe-systeem zorgt bovendien voor een uitzonderlijk hoog rendement. Want fijn bezinksel en sedimenten tot een grootte van 0,06 mm worden voor 100% tegengehouden onder de stromingsremmer en kunnen niet langer wegspoelen. Zelfs niet bij hevige regenval. Zo houdt SediPipe het bodeminfiltratiesysteem vrij van slib én beschermt het de bodem tegen verontreiniging door schadelijke stoffen (zoals zware metalen) die bezinksel met zich meebrengt.

SediPipe-inbouw in bestaande leidingstelsels

De in- en uitlaat van een SediPipe heeft geen hoogteverschil. Hierdoor kan je het systeem ook makkelijk in een bestaand leidingstelsel inbouwen. De SediPipe-leidingen zijn bovendien enorm duurzaam en kunnen probleemloos onder zware verkeersbelasting geplaatst worden. Dit maakt van het SediPipe-systeem een topkandidaat voor openbare rioleringswerken. Extra troef: bij standaardtoepassing volstaat een 3-jaarlijkse reinigingsinterval!

De voordelen van het SediPipe-systeem

  • Innovatief, gepatenteerd sedimentatiesysteem
  • Bescherming van bodem en infiltratiebekken
  • Uitzonderlijk hoog rendement
  • Makkelijk in te bouwen in bestaand leidingstelsel
  • Geschikt voor zware verkeersbelasting
  • Stabiele 3-jaarlijkse onderhoudsinterval

SediPipe Level SediPipe L SediPipe L Plus

 

Contact opnemen

Stromingsremmer-SediPipe-Frelu-Kunststoffen zwaar-verkeersbelastbaar-SediPipe-Level-Frelu-Kunststoffen

Vraag vrijblijvend meer informatie aan