SediPipe L

zuiverende voorziening regenwater

Eigenschappen

Afvloeiend hemelwater vervoert allerlei verschillende soorten sediment mee zoals: zand, organische deeltjes maar ook zware metalen. De SediPipe zuivert het regenwater door fijne deeltjes te laten bezinken (sedimenteren) tot onder de stromingsremmer. De SediPipe behaalt een maximaal rendement van 86% en verwijdert daarbij sediment met een grote van 63 µm (TSS63) uit het afvloeiend hemelwater. De TSS63 deeltjes binden zich aan de aanwezige PAK’s en verwijderen deze hiermee ook uit het afvloeiend hemelwater. Fijn zand en grof sediment wordt voor 100% opgevangen.

Voordelen voorzuivering bij een infiltratievoorziening

 • Besparing onderhoudskosten
 • Vergroting infiltreerbaar oppervlakte
 • Bescherming bodem infiltratievoorziening

Plaatsingsgemak & verkeersbelasting

De SediPipe L wordt uit voorraad geleverd. Door de innovatieve telescoopconstructie kunt u op locatie de juiste aansluithoogte en hoekverdraaiing realiseren. Doordat er geen hoogteverschil is tussen de in- en uitlaat; kan de SediPipe L-plus eenvoudig worden ingebouwd; ook in een bestaand leidingstelsel.

Inbouw van een SediPipe L onder zware verkeersbelasting is mogelijk.

Probleemloos onderhoud

De onderhoudsinterval* bedraagt: 3 jaar. Een standaard vacuümwagen + spuitkop zal +/- 1 uur nodig hebben voor de totale reiniging + camera-inspectie van de SediPipe.

* Uniek is dat de onderhoudsinterval na het 1e jaar gebruik exact kan worden bepaald d.m.v. een camera-inspectie.

Installatietypes en maximaal aan te sluiten verharde oppervlakte (gerekend met 15 l/s.ha)

 • SediPipe L 600/6 – 6550 m2
 • SediPipe L 600/12 – 13250 m2
 • SediPipe L 600/18 – 16450 m2
 • SediPipe L 600/24 – 25100 m2

De SediPipe bestaat uit

 • een startput PE DN800 met slipopvang
 • een sedimentatiebuis DN600 in tegenhelling met onderste stromingsremmer
 • een eindput PE DN800 met duikwand voor de retentie van lichte vloeistoffen
 • Aansluiting in- en uitlaat standaard DN315 of DN400.

Reinigingsvermogen aangetoond door de volgende onafhankelijke instituten;

 • TU Delft en Tauw
 • TÜV Rheinland LGAHTWK
 • IKT
 • IFS Hannover
 • HTWK IWS

 

Stromingsremmer-SediPipe-L-Frelu-Kunststoffen SediPipe-L-basisset-Frelu-Kunststoffen SediPipe-L-aansluitset-Frelu-Kunststoffen SediPipe-L-Leveringsprogramma-Frelu-Kunststoffen

Vraag vrijblijvend meer informatie aan