SediPipe L-Plus, zuiverende voorziening regenwater

De SediPipe L zuivert sterk verontreinigd oliehoudend hemelwater door met de onderste stromingsremmer onopgeloste bestanddelen te laten bezinken en lichte vloeistoffen (zoals minerale oliën) door de bovenste stromingsremmer uit het water af te scheiden.

De SediPipe L-Plus behaalt hierbij dezelfde reinigingswaarden als een coalicentieafscheider conform de NEN-EN 858. De SediPipe behaalt een bijzonder hoog rendement van 86% en verwijdert daarbij onopgeloste bestanddelen met een grote van 63 µm (TSS63) uit het afvloeiend hemelwater. Fijn zand en grof sediment wordt voor 100% afgevangen in het SediPipe systeem. Het duikschot in de eindput  beveiligt het oliedepot tegen uitspoeling.

Toepassing

Reiniging van het regenwater voor afvoer naar open infiltratiebekkens, plaatsing voor een buisinfiltratiesysteem, plaatsing voor een Rigofill krattensysteem.

Innovatief


De werking van de SediPipe is effectief en innovatief. De innovatie komt met name door het gepatenteerde en speciaal voor dit doel ontwikkelde roosters – de stromingsscheiders. Zijn bijzondere structuur verhindert circulatie- en kortsluitstromingen.

Plaatsingsgemak & verkeersbelasting


De SediPipe L-plus wordt uit voorraad geleverd. Door de innovatieve telescoopconstructie kunt u op locatie de juiste aansluithoogte en hoekverdraaiing realiseren. Doordat er geen hoogteverschil is tussen de in- en uitlaat; kan de SediPipe L-plus eenvoudig worden ingebouwd; ook in een bestaand leidingstelsel. De SediPipe L-plus is standaard zwaar verkeers belastbaar.

Probleemloos onderhoud


De onderhoudsinterval* bedraagt: 3 jaar Een standaard vacuümwagen + spuitkop zal +/- 1 uur nodig hebben voor de totale reiniging + camerainspectie van de SediPipe.

*Uniek is dat de onderhoudsinterval na het 1e jaar gebruik exact kan worden bepaald d.m.v. een camerainspectie.

Productoverzicht SediPipe L-plus

Installatietypes en maximaal aan te sluiten verharde oppervlakte (gerekend met 15 l/s.ha)

 • SediPipe L-Plus 600/6 – 6550 m2
 • SediPipe L-Plus 600/12 – 13250 m2
 • SediPipe L-Plus 600/18 – 16450 m2
 • SediPipe L-Plus 600/24 – 25100 m2

Welke type SediPipe?


Het juiste type SediPipe is afhankelijk van diverse factoren. Door onderstaande capaciteitsberekening in te vullen, zal er voor u worden berekend welk type en grote SediPipe het beste past bij uw situatie.

Reinigingsvermogen aangetoond door de volgende onafhankelijke instituten;

 • TU Delft en Tauw
 • TÜV Rheinland LGAHTWK
 • IKT
 • IFS Hannover
 • HTWK IWS
   
Dubbele-stromingsremmer-SediPipe-Frelu-Kunststoffen-3D Dubbele-stromingsremmer-SediPipe-Frelu-Kunststoffen SediPipe-L-plus-600-6-Frelu-Kunststoffen

Vraag vrijblijvend meer informatie aan