Grondwater afvoeren en toevoeren met 1 systeem

Dit systeem fungeert bij hoge grondwaterstanden als een drainagesysteem en bij te lage grondwaterstanden als een infiltratiesysteem. Bij te lage grondwaterstanden wordt oppervlaktewater mechanische toegevoerd waardoor de grondwaterstand weer als op het gewenste niveau wordt gebracht.

Contact opnemen

project-drainage-kraan-woonwijk-frelu-kunststoffen

Waar kunnen wij u mee helpen?

Frelu BV is actief sinds 2008 en voorziet vanaf dat moment in een behoefte met klantgerichte oplossingen. Frelu BV is opgericht door Mirko Kuit en Bert van der Heiden. Samen goed voor ruim 25 jaar ervaring in het zoeken en vinden van kunststof totaaloplossingen voor de grond-, weg- en waterbouw (GWW). Frelu BV staat voor Sercive. Service met een hoofdletter S.

Contact opnemen