DIT Riool

De combinatie gesleufde StormPipe buizen + speciale PP omhulling die wij gebruiken voor het DIT rioolsysteem bieden u vele voordelen. De intrede-en/of uittredeweerstand van het water is door de PP omhulling i.c.m. de geribde buitenwand van de StormPipe buis zeer laag waardoor een langdurig functioneren gewaarborgd is.

Uitdaging

Ten gevolge van de klimaatverandering worden de grondwaterfluctuaties veel groter. Met een DIT riool worden de hoogste en laagste pieken van de grondwaterstand als het ware afgevlakt. Een DIT is in principe niets meer dan een geperforeerde hemelwaterafvoer naar het oppervlaktewater. Bij droogte voert het oppervlaktewater aan dat in de bodem kan infiltreren.

Hoe werkt het?

Bij neerslag wordt het hemelwater via een DIT riool naar het oppervlaktewater afgevoerd. Maar omdat de transportleiding geperforeerd is werkt het niet alleen als afvoer maar bij neerslag wordt het hemelwater via een DIT riool naar het oppervlaktewater afgevoerd. Maar omdat de transportleiding geperforeerd is werkt het niet alleen als afvoer maar ook als Infiltratie systeem. Het water kan ook gedeeltelijk infiltreren in de bodem en het grondwater aanvullen. In principe wordt een DIT systeem alleen in openbaar terrein meegelegd. In de winter is de grondwaterstand is vaak hoog. Het DIT riool functioneert dan als drain waardoor de hoge grondwaterstand sneller zakt.

Daar tegenover, als het lange tijd droog is daalt de grondwaterstand. Dan voert de transportleiding het oppervlaktewater richting de straat en kan het water in de bodem infiltreren. Resultaat is dat de grondwaterstand zich herstelt, maar niet hoger dan het oppervlaktewaterpeil.

Actief grondwaterpeilbeheer

Droogte: De drainage-infiltratieleiding/DIT riool functioneert als infiltratieleiding gedurende een droge periode.
Natte periode: De drainage-infiltratieleiding/DIT riool functioneert als een drainageleiding geduredne een natte periode.

Ringstijfheid en sleufpatroon

De hoge SN8 ringstijfheid van de dubbelwandige StormPipe is vrijwel in iedere situatie toe te passen. Het produceren van de buis en aanbrengen van de sleufen (ca 1,2mm breedt) is geheel geautomatiseerd. Dit bedoelen wij met kwaliteit "Made in Germany".

Circulair

Zowel de StormPipe buis als de PP omhulling zijn geproduceerd van recyclaat. Het is dus met recht een circulair product zonder ook maar een enkele kwaliteitsconcessie.

Download Productblad

Contact opnemen

DT-IT-buis-SN8-StormPipe-Frelu-Kunststoffen GVK-Aansluitadapter-voor-geribde-buis-op-betonput-Frelu-Kunststoffen

Vraag vrijblijvend meer informatie aan