Infiltratie Transport Riool

Bij een infiltratie- en transportriool ofwel IT-riool infiltreert de regen ondergronds via een met geotextiel omwikkelde, geperforeerde, horizontale buis in de bodem.

Een IT-riool kun je toepassen naast of onder verharde oppervlakken waar geen ruimte is voor een infiltratiegreppel, of bij onverharde oppervlakken waar de doorlatendheid van de bodem gering is. Een IT-riool moet altijd boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand liggen. Als niet al het regenwater kan infiltreren, zal de buis gaan werken als een gewone afvoer.

De buis heeft een omhulsel van geotextiel waarmee schade door wortelgroei en beplanting tegen wordt gegaan. De gladde binnenwand maakt inspectie en reiniging eenvoudig.

Ook hemelwaterafvoeren van dakoppervlakken, overlopen van regenwatervijvers en regenwaterreservoirs kun je in sommige gevallen aansluiten op een IT-riool. Uiteraard geldt dat je alleen schoon regenwater mag laten infiltreren. Verontreinigd regenwater moet eerst worden gezuiverd, bijvoorbeeld door een beplant bodemfilter of technische voorziening. Om zware buien op te vangen kan het IT–riool uitmonden in een overstortvoorziening op oppervlaktewater of het regenwaterriool.

 

Assortiment:
DN200 t/m DN800mm

Contact opnemen

DT-IT-buis-SN4-Strabusil-Frelu-Kunststoffen infiltratie-transport-riool-frelu-kunststoffen

Vraag vrijblijvend meer informatie aan