Regenwaterbuffer voor stedelijke waterbeheer

Het Rigofill ST krat heeft een opnamecapaciteit van 96%. Door hydraulisch geoptimaliseerd ontwerp zal instromend water vrijwel geen weerstand ondervinden

Voor iedere situatie het optimale systeem

Door toepassing van het tussenrooster kan het ST systeem meer laterale belasting verdragen dan ieder ander systeem op de markt. Ideaal voor buffersystemen bestaande uit meerdere lagen kratten.

Hoe functioneert een regenwaterbuffer ?

Bij een piekbui ontstaat met name in stedelijke gebieden snel wateroverlast. Wanneer de ondergrond ongeschikt is voor infiltratie, moet worden gestreefd naar een tijdelijke opvang van de neerslag en een geremde, vertraagde afvoer. Piekbelastingen van rioleringsstelsels, rioolwaterzuiveringen en oppervlaktewater kunnen dus voorkomen worden.

Met een Frelu regenwaterbufferinstallatie buffert en vertraagd u de afvoer van regenwater. De installatie bestaat uit een waterdicht reservoir, een inlaat en een debietbegrenzer. Het toegevoerde hemelwater verspreidt zich gelijkmatig in het krattenysteem, wordt tijdelijk opgevangen en vervolgens via putten met een debietbegrenzer gecontroleerd afgevoerd.

Anti-opdrijfberekening

Een hoge grondwaterstand is geen probleem voor de regenwaterbuffer. De experts van Frelu begeleiden u graag met het ontwerpen van een optimaal systeem voor uw situatie door b.v. een anti-opdrijfberekening te maken en u te voorzien van projectspecifieke tekeningen. Ook begeleiding op locatie behoort tot de service van Frelu.

Referentie projecten

In verschillende situaties zijn de Rigofill systemen toegepast om regenwateroverlast tegen te gaan. Bekijk hier een voorbeeldproject.

Download Productbrochure

Contact opnemen

regenwaterbuffer-afb01-frelu-kuststoffen regenwaterbuffer-afb03-frelu-kuststoffen regenwaterbuffer-afb00-frelu-kuststoffen regenwaterbuffer-afb04-frelu-kuststoffen

Vraag vrijblijvend meer informatie aan