Capaciteitsberekening infiltratievoorziening

30-09-2022

Graag helpen wij u bij het berekenen en dimensioneren van uw infiltratievoorziening.

Voor het bepalen van de juiste capaciteit van uw infiltratievoorziening zijn de volgende gegevens benodigd:

  1. Afvoerend oppervlak op de voorziening
  2. Hoeveelheid te bergen regenwater; wordt aangegeven in mm/m2
  3. Grondwaterstand
  4. Verkeersbelasting
  5. Beschikbare ruimte in lengte en breedte

Bij een piekbui ontstaat met name in stedelijke gebieden snel wateroverlast. Wanneer de ondergrond ongeschikt is voor infiltratie, moet worden gestreefd naar een tijdelijke opvang van de neerslag en een geremde, vertraagde afvoer. Piekbelastingen van rioleringsstelsels, rioolwaterzuiveringen en oppervlaktewater kunnen dus voorkomen worden. 

Referentie projecten

In verschillende situaties zijn de Rigofill systemen toegepast om regenwateroverlast tegen te gaan.

Bekijk onze projecten

project-infiltratiekrat-rigofill-st-uitgelicht-frelu-kunststoffen

Vraag vrijblijvend meer informatie aan